Aankondiging opdrachten

Inhoudelijke, organisatorische en procesmatige ondersteuning van de platformwerking van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

 

De VMM/CIW besliste om een platformwerking uit te bouwen voor 3 thema’s:

 

(1) Communicatie Waterbesparing en Droogte;

(2) Onderzoek, ontwikkeling en innovatie water;

(3) Digitaal Water.

 

Platform (1) en (2) zijn reeds opgestart en hebben reeds verschillende acties/initiatieven in uitvoering. Het organiseren van platformen vereist een specifieke aanpak. Met deze opdracht wil de VMM/CIW de nodige inhoudelijke, organisatorische en procesmatige ondersteuning bekomen voor een snelle opstart/doorstart van de platformwerking, en voor de verdere uitbouw van de platformwerking tot slagkrachtige netwerken.

 

Uiterste indiendatum: 07/12/2020

Klik hier voor het dossier (e-Procurement)