Ondernemen

18 december 2018

The “Blueprint” project for the construction sector

The “Blueprint” initiative is a new framework for strategic cooperation in specific economic sectors between key stakeholders with the aim to support an overall sectoral strategy and to develop concrete actions to address short and medium term skills needs.

The European Commission organised a seminar for the first 5 “Blueprint” projects that started 1 year ago covering the automotive, maritime technology, space-geo information, textile and clothing and tourism sectors.

The seminar provided an opportunity to share knowledge, to reflect on the challenges and breakthroughs so far, and to meet with stakeholders among and beyond the partnerships that will help to maximise the sustainability and impact of each “Blueprint” in years to come.

The “Blueprint” project for the construction sector will start at the end of January 2019 with a kick-off meeting in Madrid and will last for 4 years.

Read more about the Blueprint project


Lees ook

Persbericht

13 juni 2019

Onze sector speelt een belangrijke rol in de mitigatie en adaptatie van klimaatverandering

ORI presenteert samen met haar Climate Change Community experts een visiedocument met een overzicht van de vele belangrijke bijdragen die advies- en ingenieursbureaus op dit gebied kunnen leveren.

lees meer

Sectornieuws

7 juni 2019

Laura Molinari zal vanaf 1 september werken voor de nieuwe VUB-ULB leerstoel

Laura Molinari (laatstejaars Solvay VUB) zal vanaf 1 september doctoreren en werken voor de VUB-ULB leerstoel voor duurzamer Belgisch infrastructuurbeleid.

lees meer

Sectornieuws

3 juni 2019

Verplichte BA-verzekering voor advies- en ingenieursbureaus

Het wetsvoorstel m.b.t. de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor alle dienstverleners in de bouwsector werd in de ministerraad goedgekeurd. Deze wet treedt in voege op 1 juli 2019. Publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt eerstdaags verwacht.

lees meer