Ondernemen

18 december 2018

Five steps to improve public procurement and help reach targets for climate change

Public authorities are being given a helping hand by the consulting engineering sector, as they wrestle to balance quality and price when commissioning public services like hospitals or transport systems. The pressure of going for the cheapest option is leading some to value the initial price of a project more than sustainability – moving away rather than towards the EU goals in climate change and energy efficiency. New industry guidance, however, is already helping to create projects that better fulfil the needs of people and environment, while also reducing costs in the long-term.

The 5-step guidance, deceptively simple but potentially so far-reaching it could change the reality of the built environment, is being launched by the European Federation of Engineering

Consultancy Associations (EFCA). It is purposely short, simplifying a complex area into an easily translated, pan European and proven methodology. It helps organise project teams, clarify goals and determine quality criteria and their usage, in improving project performance.


Lees ook

Persbericht

13 juni 2019

Onze sector speelt een belangrijke rol in de mitigatie en adaptatie van klimaatverandering

ORI presenteert samen met haar Climate Change Community experts een visiedocument met een overzicht van de vele belangrijke bijdragen die advies- en ingenieursbureaus op dit gebied kunnen leveren.

lees meer

Sectornieuws

7 juni 2019

Laura Molinari zal vanaf 1 september werken voor de nieuwe VUB-ULB leerstoel

Laura Molinari (laatstejaars Solvay VUB) zal vanaf 1 september doctoreren en werken voor de VUB-ULB leerstoel voor duurzamer Belgisch infrastructuurbeleid.

lees meer

Sectornieuws

3 juni 2019

Verplichte BA-verzekering voor advies- en ingenieursbureaus

Het wetsvoorstel m.b.t. de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor alle dienstverleners in de bouwsector werd in de ministerraad goedgekeurd. Deze wet treedt in voege op 1 juli 2019. Publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt eerstdaags verwacht.

lees meer