Algemene vergadering

Algemene Vergadering 2022

De Algemene Vergadering 2022 van ORI zal dit jaar plaatsvinden in Maison de La Poste te Brussel. Als ORI-lid bent u uitgenodigd en kan u zich inschrijven voor deze vergadering die op 24 mei 2022 om 17u zal doorgaan. Het einde is ten laatste voorzien om 18u.

 

Aansluitend kan u tevens deelnemen aan de ORI Conferentie 2022 (inschrijven vereist). 

 

Agenda en documenten

 

  1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 18/05/2021
  2. Jaarverslag 2021
  3. Resultatenrekening en balans 2021
  4. Budget 2022
  5. Verslag van de verificateur van de rekeningen
  6. Kwijting van de leden van het bestuursorgaan
  7. Aanstelling van de verificateur van de rekeningen
  8. Statutaire verkiezing van de bestuurders

 

De bijbehorende documenten zullen u enkele dagen op voorhand worden bezorgd

 

Bij vragen, neem dan zeker contact met ons op

Indien u niet kan deelnemen aan de vergadering, en u wenst een volmacht te geven, gelieve contact op te nemen. 

terug naar overzicht

Praktisch

Datum en tijd

24 mei 2022 om 17u00Locatie

Maison de la Poste
Picardstraat 5/7
1000, BrusselDeelnameprijs

Enkel voor ORI-leden.