Onderneming

12 maart 2020

10 steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen ingevolge Covid-19

In deze nota worden tien maatregelen voorgesteld, aangekondigd door de regering, ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen ingevolge Covid-19.

 

Het doel van deze maatregelen is in essentie om, enerzijds, ondernemingen die op economisch niveau door de Covid-19-crisis zijn getroffen in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te stellen om de werkgelegenheid te vrijwaren en, anderzijds, te voorzien in modaliteiten voor de spreiding, het uitstel en de vrijstelling van de betaling van bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.

 

Download hier de nota NL

Download hier de nota FR

Dit is naar aanleiding van de brief van minister van Werk aan de Groep van 10 van 12/03/2020 m.b.t. maatregelen die ondernemingen gevraagd worden te nemen.