Sector

23 maart 2020

Dossier rond de compensatievergoedingen bijna afgerond

Op 23 maart 2020 is ORI akkoord gegaan met het opgestelde beoordelingskader van Aquafin, mits enkele specifieke aandachtspunten, waardoor het dossier rond de compensatievergoedingen op korte termijn tot een goed einde gebracht kan worden. 

 

Het dossier, dat door ORI nauwgezet wordt opgevolgd via Henri Jouret, voorzitter van ORI Vlaanderen, komt dankzij deze recente evolutie in een laatste fase terecht. Het beoordelingskader van Aquafin werd intern door enkele leden geëvalueerd en goedgekeurd, maar er werd wel gevraagd om rekening te houden met een aantal specifieke aandachtspunten. 

 

ORI is verheugd dat er op korte termijn tot een werkbare afsluiting van het dossier kan gekomen worden, en wil hierbij ook Aquafin bedanken voor de inzet en de vruchtbare samenwerking.

 

Bekijk hier het beoordelingskader en onze feedback (inloggen vereist)


Lees ook

Leden

31 maart 2020

Carbon cost in infrastructure: the key to the climate crisis?

Het Sweco-rapport ‘Carbon Cost in Infrastructure’ bestudeert één van de grootste veroorzakers van koolstofemissies - de infrastructuursector - en geeft belangrijke inzichten in de kosten om het netto-nulniveau te bereiken.

lees meer

Sector

30 maart 2020

'Beleidsmakers moeten nu al postcorona-tijdperk voorbereiden'

De Confederatie Bouw heeft een stand van zaken van de bouw opgemaakt. Daaruit blijkt dat de coronacrisis op korte tijd lelijk huis heeft gehouden binnen de sector. Zo is 70% van de bouwondernemingen volledig of voor een groot stuk dicht. De gevolgen zijn er naar: de helft van de werknemers in de bouw zit momenteel in tijdelijke werkloosheid.

lees meer

Organisatie

29 maart 2020

De kracht van het netwerk en maatschappelijk relevante expertise

Net voor de coronavirus-crisis toesloeg in ons land, werd Christophe Hautier, managing director van ORI, uitgenodigd door David Nassen van BSAE, de Belgian Society of Association Executives, voor een dubbelgesprek met Nicolas Van Praet van het Netwerk tegen Armoede, over de kracht van het netwerk en maatschappelijke relevante expertise.

lees meer