Sector

23 maart 2020

Dossier rond de compensatievergoedingen bijna afgerond

Op 23 maart 2020 is ORI akkoord gegaan met het opgestelde beoordelingskader van Aquafin, mits enkele specifieke aandachtspunten, waardoor het dossier rond de compensatievergoedingen op korte termijn tot een goed einde gebracht kan worden. 

 

Het dossier, dat door ORI nauwgezet wordt opgevolgd via Henri Jouret, voorzitter van ORI Vlaanderen, komt dankzij deze recente evolutie in een laatste fase terecht. Het beoordelingskader van Aquafin werd intern door enkele leden geëvalueerd en goedgekeurd, maar er werd wel gevraagd om rekening te houden met een aantal specifieke aandachtspunten. 

 

ORI is verheugd dat er op korte termijn tot een werkbare afsluiting van het dossier kan gekomen worden, en wil hierbij ook Aquafin bedanken voor de inzet en de vruchtbare samenwerking.

 

Bekijk hier het beoordelingskader en onze feedback (inloggen vereist)


Lees ook

Sector

25 september 2020

Verschillende partners uit de bouwsector lanceren eerste sectoroverschrijdende ethische code in Vlaanderen

ORI heeft samen met enkele partners uit de bouwsector de allereerste sectoroverschrijdende ethische code in Vlaanderen, 'Bouwen aan Ethiek', ondertekend. De bedoeling van deze code is het tot stand brengen van een werkklimaat van respect en vertrouwen.

lees meer

Sector

24 september 2020

Bekijk hier de sessies van het AWV Event BIM Q&A

Op 14 september 2020 ging de eerste BIM Q&A-sessie door. Door Covid-19 was AWV genoodzaakt om dit event online te laten doorgaan. Hier kan je de verschillende sessies herbekijken en de bijhorende presentaties downloaden.

lees meer

Sector

21 september 2020

SIOD: COVID-19 checklist voor de bouwsector

Deze checklist wordt opgesteld in aansluiting op het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de bouwsector, dat meer duidelijkheid en transparantie garandeert aan werkgevers en werknemers. Het moet hen tevens in de gelegenheid stellen om een vorm van autocontrole uit te voeren.

lees meer