Sector

25 maart 2020

Onderzoek omtrent de komst van het BIM-gericht werken binnen de (wegen)bouwsector

De (wegen)bouwsector wordt vandaag de dag steeds meer en meer overheerst door de aanwezigheid van het BIM-gericht werken. De overschakeling van een traditioneel proces naar het proces volgens het BIM-principe is volop bezig. Men is het erover eens dat BIM “de toekomst” is. Maar wat maakt nu de komst van het BIM zo interessant en hoe positioneren bedrijven zich ten opzichte van deze digitalisering.

 

De laatste jaren wordt de druk om te gaan digitaliseren steeds groter en groter in onze maatschappij. Aan de hand van digitale technologieën probeert men het bedrijfsmodel te veranderen en zo het proces naar een digitaal bedrijf te realiseren. Dit gebeurt ook in de bouwsector in het algemeen en meer specifiek in de wegenbouw.

 

De digitalisering is niet voor iedereen voor de hand liggend en iedereen gaat er op zijn manier mee om. Om een beter beeld te kunnen scheppen van hoe ver we staan in deze omschakeling willen wij u vriendelijk verzoeken de online vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. U neemt geheel vrijwillig deel aan deze studie. U heeft steeds de mogelijkheid om al dan niet aan deze studie deel te nemen of om uw deelname aan de studie stop te zetten.
 

Het spreekt voor zich dat uw antwoorden strikt vertrouwelijk zijn en volledig anoniem verwerkt worden. De antwoorden van alle respondenten worden samengevoegd en verder verwerkt. Uw identiteit en uw deelname aan deze studie worden strikt vertrouwelijk behandeld. U zult niet bij naam of op een andere herkenbare wijze geïdentificeerd worden in dossiers, resultaten of publicaties in verband met de studie.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, in het kader van een masterproef. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, waaraan u kan deelnemen door op onderstaande knop te klikken. Deadline is 14 april 2020. 

Vul hier de enquĂȘte in


Lees ook

Leden

31 maart 2020

Carbon cost in infrastructure: the key to the climate crisis?

Het Sweco-rapport ‘Carbon Cost in Infrastructure’ bestudeert één van de grootste veroorzakers van koolstofemissies - de infrastructuursector - en geeft belangrijke inzichten in de kosten om het netto-nulniveau te bereiken.

lees meer

Sector

30 maart 2020

'Beleidsmakers moeten nu al postcorona-tijdperk voorbereiden'

De Confederatie Bouw heeft een stand van zaken van de bouw opgemaakt. Daaruit blijkt dat de coronacrisis op korte tijd lelijk huis heeft gehouden binnen de sector. Zo is 70% van de bouwondernemingen volledig of voor een groot stuk dicht. De gevolgen zijn er naar: de helft van de werknemers in de bouw zit momenteel in tijdelijke werkloosheid.

lees meer

Organisatie

29 maart 2020

De kracht van het netwerk en maatschappelijk relevante expertise

Net voor de coronavirus-crisis toesloeg in ons land, werd Christophe Hautier, managing director van ORI, uitgenodigd door David Nassen van BSAE, de Belgian Society of Association Executives, voor een dubbelgesprek met Nicolas Van Praet van het Netwerk tegen Armoede, over de kracht van het netwerk en maatschappelijke relevante expertise.

lees meer