Sector

25 maart 2020

Onderzoek omtrent de komst van het BIM-gericht werken binnen de (wegen)bouwsector

De (wegen)bouwsector wordt vandaag de dag steeds meer en meer overheerst door de aanwezigheid van het BIM-gericht werken. De overschakeling van een traditioneel proces naar het proces volgens het BIM-principe is volop bezig. Men is het erover eens dat BIM “de toekomst” is. Maar wat maakt nu de komst van het BIM zo interessant en hoe positioneren bedrijven zich ten opzichte van deze digitalisering.

 

De laatste jaren wordt de druk om te gaan digitaliseren steeds groter en groter in onze maatschappij. Aan de hand van digitale technologieën probeert men het bedrijfsmodel te veranderen en zo het proces naar een digitaal bedrijf te realiseren. Dit gebeurt ook in de bouwsector in het algemeen en meer specifiek in de wegenbouw.

 

De digitalisering is niet voor iedereen voor de hand liggend en iedereen gaat er op zijn manier mee om. Om een beter beeld te kunnen scheppen van hoe ver we staan in deze omschakeling willen wij u vriendelijk verzoeken de online vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. U neemt geheel vrijwillig deel aan deze studie. U heeft steeds de mogelijkheid om al dan niet aan deze studie deel te nemen of om uw deelname aan de studie stop te zetten.
 

Het spreekt voor zich dat uw antwoorden strikt vertrouwelijk zijn en volledig anoniem verwerkt worden. De antwoorden van alle respondenten worden samengevoegd en verder verwerkt. Uw identiteit en uw deelname aan deze studie worden strikt vertrouwelijk behandeld. U zult niet bij naam of op een andere herkenbare wijze geïdentificeerd worden in dossiers, resultaten of publicaties in verband met de studie.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, in het kader van een masterproef. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, waaraan u kan deelnemen door op onderstaande knop te klikken. Deadline is 14 april 2020. 

Vul hier de enquĂȘte in


Lees ook

Sector

25 september 2020

Verschillende partners uit de bouwsector lanceren eerste sectoroverschrijdende ethische code in Vlaanderen

ORI heeft samen met enkele partners uit de bouwsector de allereerste sectoroverschrijdende ethische code in Vlaanderen, 'Bouwen aan Ethiek', ondertekend. De bedoeling van deze code is het tot stand brengen van een werkklimaat van respect en vertrouwen.

lees meer

Sector

24 september 2020

Bekijk hier de sessies van het AWV Event BIM Q&A

Op 14 september 2020 ging de eerste BIM Q&A-sessie door. Door Covid-19 was AWV genoodzaakt om dit event online te laten doorgaan. Hier kan je de verschillende sessies herbekijken en de bijhorende presentaties downloaden.

lees meer

Sector

21 september 2020

SIOD: COVID-19 checklist voor de bouwsector

Deze checklist wordt opgesteld in aansluiting op het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de bouwsector, dat meer duidelijkheid en transparantie garandeert aan werkgevers en werknemers. Het moet hen tevens in de gelegenheid stellen om een vorm van autocontrole uit te voeren.

lees meer