Sector

6 mei 2020

Waterbeleidsnota 2020-2025

Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe waterbeleidsnota vast, met haar visie op het waterbeleid voor de periode tot 2025. Hiermee biedt ze een daadkrachtig antwoord op de waterbeheerkwesties: de grote thema's die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen niet halen.

 

In de waterbeleidsnota verduidelijkt de Vlaamse Regering op welke manier ze de komende jaren het waterbeleid zal versterken en heroriënteren.

 

Deze derde Waterbeleidsnota is voor onze sector belangrijk omdat de inhoud ervan nu vertaald moet worden in de stoomgebiedbeheerplannen. Deze plannen moeten dan leiden tot actie op het terrein. 

 

Met name de drastisch voorgestelde aanpak van de waterlopen is een interessante insteek voor alle bureaus: Hermeandering, herstel wetlands, heraanleg oeverzones … Ook het klimaatbestendig maken van de rioleringen geeft nieuwe uitdagingen op korte termijn.

 

Een inspiratiebron voor onze studiebureaus!

 

Lees verder op het ledengedeelte (inloggen vereist).

 


Lees ook

Professioneel

26 mei 2020

ORI steunt de #O2BE oproep van het VBO

Bij de pakken blijven zitten is geen optie. Waarom niet met zijn allen werken als het veilig kan? Want wie vandaag de economie helpt, geeft de samenleving zuurstof. Met deze oproep betuigt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zijn respect voor elkeen die terug veilig aan de slag gaat in vaak niet-evidente omstandigheden.

lees meer

Sector

6 mei 2020

Waterbeleidsnota 2020-2025

Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe waterbeleidsnota vast, met haar visie op het waterbeleid voor de periode tot 2025. Hiermee biedt ze een daadkrachtig antwoord op de waterbeheerkwesties: de grote thema's die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen niet halen.

lees meer

Partners

5 mei 2020

VLARIO verwelkomt nieuwe voorzitter Patrick Willems

Vanaf april heeft professor Patrick Willems het mandaat overgenomen van professor emeritus Jean Berlamont als voorzitter van VLARIO. VLARIO bedankt professor Jean Berlamont, die 7 jaar deze taak op zich heeft genomen, en VLARIO op de kaart gezet heeft bij verschillende actoren. Lees verder op vlario.be.

lees meer