Sector

3 juli 2020

ORI werkt samen met de VCB aan het imago van de bouw als maatschappelijke sector op hoogtechnologische koers

De bouwsector levert vandaag een cruciale bijdrage tot het aangaan van de klimaatuitdagingen maar ook aan een kwaliteitsvolle zorg en onderwijs, aan groen en milieu, aan mobiliteit, aan energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, aan waterzuivering en waterbescherming, aan circulair bouwen, aan een leefbare omgeving, aan sport en gezondheid.

 

De Confederatie Bouw stelt evenwel vast dat die cruciale bijdrage te weinig bekend bij het grote publiek en meer in bijzonder ook bij jongeren onbekend is. In de uiteenlopende opleidingen die voor de bouwsector van nut kunnen zijn, vermindert de instroom.

 

Daarom reikt de Confederatie Bouw de hand aan verschillende partners om gezamenlijk de cruciale maatschappelijke en tegelijk innovatieve rol van de bouw uit te dragen maar tegelijk om nieuwe initiatieven waardoor de sector op een professionelere manier kan werken aan een nieuwe werk- en leefomgeving, te stimuleren en beter kenbaar te maken. Vernieuwing en visibiliteit gaan zo hand in hand. Naarmate er in de sector en in de opleidingen die tot de sector voorbereiden, meer innovaties tot stand komen, zullen er zich ook meer gelegenheden voordoen om positief in het daglicht te komen.

 

ORI is één van deze partners, en met het charter (lees het hier) nemen we samen met de Confederatie Bouw het engagement op om de innovatieve knowhow van de Vlaamse bouw te valoriseren en mee kenbaar te maken.

 

Om de laatste trends in de bouw en het grote maatschappelijke belang van sector breed uit te dragen en vooral bij jongeren onder de aandacht te brengen, werd de online campagne #WERFZE gelanceerd (binnenkort live).


Lees ook

Sector

25 september 2020

Verschillende partners uit de bouwsector lanceren eerste sectoroverschrijdende ethische code in Vlaanderen

ORI heeft samen met enkele partners uit de bouwsector de allereerste sectoroverschrijdende ethische code in Vlaanderen, 'Bouwen aan Ethiek', ondertekend. De bedoeling van deze code is het tot stand brengen van een werkklimaat van respect en vertrouwen.

lees meer

Sector

24 september 2020

Bekijk hier de sessies van het AWV Event BIM Q&A

Op 14 september 2020 ging de eerste BIM Q&A-sessie door. Door Covid-19 was AWV genoodzaakt om dit event online te laten doorgaan. Hier kan je de verschillende sessies herbekijken en de bijhorende presentaties downloaden.

lees meer

Sector

21 september 2020

SIOD: COVID-19 checklist voor de bouwsector

Deze checklist wordt opgesteld in aansluiting op het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de bouwsector, dat meer duidelijkheid en transparantie garandeert aan werkgevers en werknemers. Het moet hen tevens in de gelegenheid stellen om een vorm van autocontrole uit te voeren.

lees meer