Sector

17 juli 2020

Maak kennis met de UOB versie 1.0

In Nederland werd op 4 juni de eerste versie van het UOB-platform opengesteld. De UOB biedt advies- en ingenieursbureaus, technisch dienstverleners en onderaannemers straks de mogelijkheid om samen te werken op basis van één standaard: ETIM en ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata. De open standaard zorgt ervoor dat 3D-modellen tussen partijen in de keten ook echt uitwisselbaar zijn, ongeacht verschillende CAD-applicaties. Zowel in alle fasen van het ontwerpproces, als ook daarna in calculatie, bestelling, levering en realisatie, tot en met onderhoud en langjarig beheer. De UOB is een versnellingsproject van de DigiDeal Gebouwde Omgeving en betekent een cruciale stap vooruit voor het Bouwwerk Informatie Model 3D (BIM 3D).

 

Op initiatief van de Groep Groot van Techniek Nederland en 2BA wordt het project open Uniforme Objecten Bibliotheek begin 2018 opgestart. Ook Ketenstandaard Bouw en Installatie en de Federatie Elektrotechniek (Fedet) – als vertegenwoordiger van alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige leveranciers – zijn belangrijke partners. 2BA voert het project uit en neemt ook de exploitatie van de UOB op zich. Deze uitvoeringsinstantie levert nu al gestandaardiseerde en gevalideerde productdata voor de installatiebranche.

 

De objectenbibliotheek draagt bij aan de doelstellingen van de DigiDealGo, het nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving van de overheid en de bouwketen. Het is om die reden ingediend en erkend als versnellingsproject. 

 

Na een gedegen onderzoek en Proof of Concept wordt de ontwikkeling gestart op basis van twaalf use cases geformuleerd door een groep van BIM-experts van installatiebedrijven en productexperts van fabrikanten. In juli 2019 krijgt de unieke samenwerkingscombinatie van Cadac Group en Itannex (CiC) de opdracht het platform te ontwikkelen samen met 2BA. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van technisch diensteverleners, fabrikanten en sectorpartners monitort zorgvuldig en veelvuldig de voortgang.

 

De UOB versie 1.0 is een operationeel platform, waarvan de basis nu continu wordt uitgebreid en doorontwikkeld. De UOB biedt straks de mogelijkheid om in iedere CAD-applicatie, ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata samen te voegen met template objecten tot lichte, rijke en gestandaardiseerde 3D-objecten. Voor alle functionaliteiten worden demo-films gemaakt. De eerste twee kun je bekijken via deze links:

 

 

Meer informatie over de UOB vind je op de officiële website.


Lees ook

Sector

25 september 2020

Verschillende partners uit de bouwsector lanceren eerste sectoroverschrijdende ethische code in Vlaanderen

ORI heeft samen met enkele partners uit de bouwsector de allereerste sectoroverschrijdende ethische code in Vlaanderen, 'Bouwen aan Ethiek', ondertekend. De bedoeling van deze code is het tot stand brengen van een werkklimaat van respect en vertrouwen.

lees meer

Sector

24 september 2020

Bekijk hier de sessies van het AWV Event BIM Q&A

Op 14 september 2020 ging de eerste BIM Q&A-sessie door. Door Covid-19 was AWV genoodzaakt om dit event online te laten doorgaan. Hier kan je de verschillende sessies herbekijken en de bijhorende presentaties downloaden.

lees meer

Sector

21 september 2020

SIOD: COVID-19 checklist voor de bouwsector

Deze checklist wordt opgesteld in aansluiting op het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de bouwsector, dat meer duidelijkheid en transparantie garandeert aan werkgevers en werknemers. Het moet hen tevens in de gelegenheid stellen om een vorm van autocontrole uit te voeren.

lees meer