Sector

25 september 2020

Verschillende partners uit de bouwsector lanceren eerste sectoroverschrijdende ethische code in Vlaanderen

ORI heeft samen met enkele partners uit de bouwsector de allereerste sectoroverschrijdende ethische code in Vlaanderen, 'Bouwen aan Ethiek', ondertekend. De bedoeling van deze code is het tot stand brengen van een werkklimaat van respect en vertrouwen.

 

"Onze wereld verandert razendsnel", zo stellen de initiatiefnemers vast. "We gaan vandaag heel anders met elkaar om dan twintig jaar geleden, zowel in de privésfeer als op de werkvloer. Om aan die evolutie tegemoet te komen, was de code nodig. Want ondanks goede bedoelingen loopt er al eens iets fout in de sector; een collega maakt een ongepaste mop, een leidinggevende overrompelt zijn nieuwe werknemer met opdrachten, een misverstand in de communicatie doordat iemand niet vertrouwd is met een bepaalde communicatietool."

De code moet nu dienen als een houvast, als een verzameling van afspraken waaraan iedereen op de vloer zich verbindt, om zo een werkklimaat van openheid, respect en vertrouwen te creëren, waar men respect heeft voor zijn medemens, en waar men partners ziet in plaats van concurrenten. Wegkijken kan niet meer want "Bouwen aan Ethiek" wordt vanaf nu opgenomen in de bestekken van de deelnemende opdrachtgevers. Met de hulp van vertrouwenspersonen en een ethische commissie willen de partners ook werken aan een veilige omgeving.

De ethische code kreeg de naam "Bouwen aan Ethiek" mee, en is tot stand gekomen door een krachtenbundeling van ORI (sectororganisatie Belgische advies- en ingenieursbureaus), OVIO (Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers), de Vlaamse sectororganisatie Bouwunie, afvalwaterzuiveraar Aquafin, VlaWeBo (koepelorganisatie Vlaamse aannemers van wegenwerken) en VVSG (netwerkorganisatie lokale besturen). De partners kregen hierbij hulp van professor medische filosofie en ethiek Ignaas Devisch (UGent), die al verschillende organisaties op weg heeft geholpen naar een ethische code.

 

Hieronder vindt u het door de partners ondertekende charter 'Bouwen aan Ethiek'.

De ethische code kan worden gedownload op de website www.bouwenaanethiek.be of onderaan dit artikel (versie 25/09/2020). Bij vragen over deze code, neem dan zeker contact op met ons of mail rechtstreeks naar info@bouwenaanethiek.be. 

 

Dit initiatief werd eveneens opgepikt door Proximus, Knack en Engineeringnet

Documenten


Lees ook

Professioneel

19 oktober 2020

COVID-19: Telewerk is opnieuw de regel

Telewerk maakt deel uit van de maatregelen die op vrijdag 16 oktober 2020 werden overeengekomen ter bestrijding van het COVID-19-virus, net zoals de verplichte sluiting van de inrichtingen uit de horecasector. Voor advies- en ingenieursbureaus geldt dus ook weer de verplichting om waar mogelijk te telewerken.

lees meer

Sector

16 oktober 2020

Wijzigingsbesluit omgevingsvergunning goedgekeurd

Op 11 september 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed, waarmee wijzigingen worden aangebracht aan: het Omgevingsvergunningenbesluit; het besluit van 23 september 2016 houdende subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning; Bijlage 1 van VLAREM.

lees meer

Sector

12 oktober 2020

Vlawebo: 'Code rood voor wegen- en rioleringsaannemers'

De openbare aanbestedingen voor wegen- en rioleringswerken zijn na het bouwverlof zo goed als stilgevallen. De orderboeken van de wegenbouwers slinken (ze zijn ondertussen één derde lager dan normaal), de onzekerheid in de sector neemt toe. VlaWeBo (Vlaamse Wegenbouwers) roept de aanbestedende overheden op om na de ‘coronadip’ het aanbestedingsritme snel weer op kruissnelheid te brengen. Er mogen zeker geen beschikbare middelen verloren gaan.

lees meer