Beleid

14 juni 2023

Nieuw reeks EU Taxonomy-criteria goedgekeurd voor niet-klimaatgerelateerde milieudoelstellingen

De Commissie heeft op 13 juni een nieuwe reeks EU Taxonomy-criteria principeel goedgekeurd voor economische activiteiten die een substantiële bijdrage leveren aan een of meer van de niet-klimaatgerelateerde milieudoelstellingen, namelijk:

  • duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen,
  • overgang naar een circulaire economie
  • preventie en bestrijding van verontreiniging
  • bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

 

Dit betreft een aantal activiteiten waarbij ingenieurs- en adviesbureaus betrokken zijn.

Daarnaast heeft de Commissie gerichte wijzigingen van de gedelegeerde klimaatwetgeving van de EU-Taxonomie aangenomen, waardoor economische activiteiten die bijdragen aan de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering  worden uitgebreid, met name in de productie- en transportsector. 

 

Zodra deze gedelegeerde handelingen in alle officiële EU-talen zijn vertaald, worden ze formeel vastgesteld en vervolgens ter toetsing aan de medewetgevers voorgelegd. Het Europees Parlement en de Raad hebben vier maanden de tijd (+ twee maanden op verzoek) om de gedelegeerde handelingen te onderzoeken en er eventueel bezwaar tegen te maken. Als na afloop van de controleperiode geen van de medewetgevers bezwaar maakt, treden de gedelegeerde handelingen in werking en zijn ze vanaf januari 2024 van toepassing.

 

Tegelijkertijd publiceerde de Commissie een voorstel voor een verordening inzake ESG-ratingaanbieders (Environmental, Social and Governance). Momenteel lijdt de ESG-ratingmarkt onder een gebrek aan transparantie. Met deze verordening wil de Commissie de betrouwbaarheid en transparantie van ESG-ratingactiviteiten verbeteren. Daartoe bepaalt het voorstel organisatorische principes en duidelijke regels voor het voorkomen van conflicten, en vereist dat ESG-ratingaanbieders die diensten aanbieden aan investeerders en bedrijven in de EU een vergunning krijgen van en onder toezicht staan van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA).

 

Tot slot heeft de Commissie aanbevelingen gedaan over het vergemakkelijken van de financiering voor de overgang naar een duurzame economie, met als doel richtsnoeren en praktische voorbeelden te geven voor bedrijven en de financiële sector.

 

Alle documenten zijn beschikbaar op het onderstaande adres. 

Sustainable finance package 2023 (europa.eu)


Lees ook

Sector

14 juli 2023

Groepszakenreis ‘Ivoorkust’

Awex, FIT en hub.brussels organiseren een economische zending naar Ivoorkust, die plaatsvindt van 2 tot 6 december 2023 in Abidjan. Doelsectoren zijn onder andere infrastructuur, groene economie en energie.

lees meer

stORIes

26 juni 2023

Administratief Centrum Etterbeek - Jachthof

Een terugblik op een ambitieus project op het gebied van duurzaamheid, respect voor het milieu en het aangaan van energie-uitdagingen.

lees meer

Professioneel

15 juni 2023

AREI - Bijwerking van thematische fiches

De thematische fiches gepubliceerd door de Algemene Directie Energie (FOD Economie) over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties werden bijgewerkt om rekening te houden met de wijzigingen in de drie boeken op 1 juni 2023.

lees meer