Privacy statement

Gegevensbescherming (AVG)

Verklaring betreffende de verwerking van persoonsgegevens

De Organisatie van advies- en ingenieursbureaus hecht veel belang aan de verwerking van persoonsgegevens, d.w.z. informatie waarmee wij u als particulier kunnen identificeren. Persoonlijke gegevens ontstaan wanneer het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen een of meer gegevens en een particulier ("natuurlijke persoon"). Uw persoonlijke gegevens worden altijd door ons beschermd in overeenstemming met de "Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de vrij verkeer van dergelijke gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46 / EG: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) "en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze verordening.

 

Deze privacyverklaring is opgemaakt om duidelijke informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

Wij vragen u als lezer deze verklaring door te geven aan alle personen wiens persoonsgegevens wij verwerken en die in direct contact staan met u.

 

 

 1. Verantwoordelijkheid voor de verwerking
  1.1. De entiteit die verantwoordelijk is voor deze verwerking is ORI vzw, met maatschappelijke zetel te Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, KBO 0447649852, hierna te noemen "ORI”.

  1.2. Voor alle vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen met ORI via privacy@ori.be.

  1.3. ORI als de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking, neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde verwijdering, toevallig verlies en ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens.

  1.4. ORI garandeert dat geen gegevens aan derden worden doorgegeven voor verwerking of opslag zonder dat de nodige maatregelen worden genomen om te voldoen aan de gegevensbeschermingsvereisten van de AVG.
   
 2. De persoonlijke gegevens die we verwerken
  2.1. Klantenrelaties

  2.1.1. In dit verband verzamelt ORI de volgende persoonlijke gegevens:
  - E-mailadres
  - Persoonlijke gegevens die mogelijk al bekend zijn, zoals:
      1. Voornaam
      2. Achternaam
      3. Functietitel
      4. Geslacht
      5. Telefoonnummer(s)
      6. Bedrijfsgegevens
      7. Adres
  Deze persoonlijke informatie kan op elk moment door u worden aangepast met behulp van de koppeling naar persoonlijke gegevens.

  2.1.2. ORI verzamelt in geen geval bepaalde categorieën persoonlijke gegevens, zoals informatie over ras, politieke voorkeuren, gezondheid, religieuze of andere overtuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.


  2.2. Nieuwsbrieven

  2.2.1. In dit verband verzamelt ORI de volgende persoonlijke gegevens:
  - E-mailadres
  - Persoonlijke gegevens die mogelijk al bekend zijn, zoals:
      1. Voornaam
      2. Achternaam
      3. Functietitel
      4. Geslacht
      5. Telefoonnummer(s)
      6. Bedrijfsgegevens
      7. Adres
  Deze persoonlijke informatie kan op elk moment door u worden aangepast met behulp van de koppeling naar persoonlijke gegevens.

  2.2.2. ORI verzamelt in geen geval bepaalde categorieën persoonlijke gegevens, zoals informatie over ras, politieke voorkeuren, gezondheid, religieuze of andere overtuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

  2.2.3. Daarnaast verzamelt ORI persoonlijke gegevens die nodig zijn voor correct beheer en verbetering van nieuwsbrieven en om de gebruikerservaring te garanderen. ORI gebruikt verschillende methoden om de gebruikerservaring te verbeteren en om technische fouten te analyseren, zoals:
  - Aanmeldingsinformatie: d.w.z. informatie zoals het IP-adres en verschillende telecommunicatiegegevens
  - Informatie over het gebruikte apparaat: zoals hardware- en software-informatie en netwerkinformatie.


  2.3. Uitnodigingen voor evenementen en opleidingen

  2.3.1. In dit verband verzamelt ORI de volgende persoonlijke gegevens:
  - E-mailadres
  - Persoonlijke gegevens die mogelijk al bekend zijn, zoals:
      1. Voornaam
      2. Achternaam
      3. Functietitel
      4. Geslacht
      5. Telefoonnummer(s)
      6. Bedrijfsgegevens
      7. Adres

  Opleidingen specifiek:
  - Aanwezigheidslijsten
  - Certificaten voor gevolgde opleiding

  Deze persoonlijke informatie kan op elk moment door u worden aangepast met behulp van de koppeling naar persoonlijke gegevens.

  2.3.2. ORI verzamelt in geen geval bepaalde categorieën persoonlijke gegevens, zoals informatie over ras, politieke voorkeuren, gezondheid, religieuze of andere overtuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

  2.3.3. Daarnaast verzamelt ORI persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een correct beheer en optimalisatie van uitnodigingen en om de gebruikerservaring te garanderen. ORI gebruikt verschillende methoden om de gebruikerservaring te verbeteren en om technische fouten te analyseren, zoals:
  - Aanmeldingsinformatie: d.w.z. informatie zoals het IP-adres en verschillende telecommunicatiegegevens
  - Informatie over het gebruikte apparaat: zoals hardware- en software-informatie en netwerkinformatie.


  2.4. Operationele en informatieve mailings

  2.4.1. In dit verband verzamelt ORI de volgende persoonlijke gegevens:
  - E-mailadres
  - Persoonlijke gegevens die mogelijk al bekend zijn, zoals:
      1. Voornaam
      2. Achternaam
      3. Functietitel
      4. Geslacht
      5. Telefoonnummer(s)
      6. Bedrijfsgegevens
      7. Adres
  Deze persoonlijke informatie kan op elk moment door u worden aangepast met behulp van de koppeling naar persoonlijke gegevens.

  2.4.2. ORI verzamelt in geen geval bepaalde categorieën persoonlijke gegevens, zoals informatie over ras, politieke voorkeuren, gezondheid, religieuze of andere overtuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

  2.4.3. Daarnaast verzamelt ORI persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een correct beheer en optimalisatie van de operationele en informatieve mailings en om de gebruikerservaring te garanderen. ORI gebruikt verschillende methoden om de gebruikerservaring te verbeteren en om technische fouten te analyseren, zoals:
  - Aanmeldingsinformatie: d.w.z. informatie zoals het IP-adres en verschillende telecommunicatiegegevens
  - Informatie over het gebruikte apparaat: zoals hardware- en software-informatie en netwerkinformatie.

   
 3. Bronnen van persoonlijke gegevens
  3.1. Klantenrelaties

  3.1.1. Naast de persoonlijke gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen, verwerkt ORI ook persoonlijke gegevens van een andere bron, namelijk onze bestaande database. U kunt uw eigen persoonlijke gegevens wijzigen met behulp van de koppeling naar persoonlijke gegevens.


  3.2. Nieuwsbrieven

  3.2.1. Naast de persoonlijke gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen, verwerkt ORI ook persoonlijke gegevens van een andere bron, namelijk onze bestaande database. U kunt uw eigen persoonlijke gegevens wijzigen met behulp van de koppeling naar persoonlijke gegevens.

  3.3. Uitnodigingen voor evenementen
  Naast de persoonlijke gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen, verwerkt ORI ook persoonsgegevens uit andere bronnen, namelijk onze bestaande database en lijsten met onze partners. U kunt uw eigen persoonlijke gegevens wijzigen met behulp van de koppeling naar persoonlijke gegevens.

  3.4. Operationele en informatieve mailings
  Naast de persoonlijke gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen, verwerkt ORI ook persoonlijke gegevens van een andere bron, namelijk onze bestaande database. U kunt uw eigen persoonlijke gegevens wijzigen met behulp van de koppeling naar persoonlijke gegevens.

   
 4. Doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt
  4.1. Klantenrelaties

  4.1.1. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
  Gerichte interactie met onze klanten, contacten en leads en het opvolgen van deze interacties. Meer specifiek beheren we onze activiteiten met de klanten (bijvoorbeeld het werk dat we voor hen doen, afspraken, vergaderverslagen enz.) En volgen we kansen en problemen op.


  4.2. Nieuwsbrieven

  4.2.1. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
  - Het verstrekken van gerichte informatie die zo correct mogelijk is met betrekking tot de gekozen onderwerpen.
  - Bevordering van  ORI.

  4.2.2. In dit verband zullen uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan derden.


  4.3. Uitnodigingen voor evenementen

  4.3.1. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
  - Het bieden van gerichte informatie die zo correct mogelijk is met betrekking tot door ORI georganiseerde evenementen of waaraan wij deelnemen.
  - Bevordering van ORI en zijn evenementen.

  4.3.2. In dit verband zullen uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan derden.


  4.4. Operationele en informatieve mailings

  4.4.1. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden
  - Het verstrekken van gerichte informatie die zo correct mogelijk is, voor gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden in de Antwerpse haven
  - Nood- en veiligheidsinformatie
  - Communicatie over IT en andere toepassingen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
  - Communicatie over infrastructuur in en rond de haven van Antwerpen
  - Enz.

  4.4.2. In dit verband zullen uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan derden.

   
 5. Rechtsgrondslag van de verwerking
  5.1. Klantenrelaties

  5.1.1. De juridische basis voor deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is als volgt:
  De noodzaak om de legitieme doelen van ORI na te streven, namelijk om gegevens te gebruiken met betrekking tot onze klanten, contacten en leads in interacties met hen, om onze relaties met hen te beheren.


  5.2. Nieuwsbrieven

  5.2.1. De juridische basis voor deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is als volgt:
  De toestemming voor deze verwerking die we van u ontvangen, zoals aangegeven in het relevante formulier.


  5.3. Uitnodigingen voor evenementen

  5.3.1. De juridische basis voor deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is als volgt:
  De toestemming voor deze verwerking die we van u ontvangen, zoals aangegeven in het relevante formulier.


  5.4. Operationele en informatieve mailings

  5.4.1. De juridische basis voor deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is als volgt:
  De noodzaak om de legitieme doelen van ORI na te streven, namelijk om zo nodig te communiceren om te voorkomen dat u nadeel wordt berokkend aan u of aan onze operationele activiteiten.

   
 6. Periode waarvoor de gegevens worden bewaard
  ORI zal de gegevens deactiveren van personen die niet langer consistent kunnen worden gemaild of gecontacteerd door ons. Gedeactiveerde gegevens zullen om de twee jaar worden herzien en verwijderd, als er in de tussentijd geen mailings of andere CRM-interacties met de betrokken persoonsgegevens zijn geweest.

   
 7. Je rechten als betrokkene
  U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door een e-mail (met een identiteitsbewijs door een kopie van de relevante pagina of zijde van uw identiteitskaart of document) te sturen naar privacy@ori.be. ORI antwoordt binnen een maand. Sommige rechten kunnen rechtstreeks door u worden uitgeoefend, door gebruik te maken van de relevante instellingen.

  7.1. U hebt op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken; dit heeft echter geen invloed op de legitimiteit van enige verwerking die wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming voordat deze werd ingetrokken.

  7.2. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking, waaronder profilering met betrekking tot direct marketing. U kunt zich afmelden via de link aan de voet van de e-mails.

  7.3. In gevallen waarin ORI handelt op basis van zijn legitieme doelen, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op u, vanwege uw specifieke situatie. In een dergelijk geval moet u uw specifieke redenen uitleggen. ORI zal vervolgens de verwerking opschorten, tenzij deze in staat is om overtuigende, legitieme redenen voor de verwerking aan te tonen die belangrijker zijn dan uw interesses, rechten en vrijheden als de betrokken persoon, of die verband houden met het verkrijgen, uitoefenen of ondersteunen van een gerechtelijk bevel.

  7.4. U hebt het recht om een ​​definitief antwoord van ORI te krijgen met betrekking tot de vraag of persoonlijke gegevens over uzelf worden verwerkt en, als dit het geval is, om deze persoonlijke gegevens te inspecteren. In antwoord op dit verzoek zal ORI ook de details van de verwerking verstrekken. ORI stuurt u een kopie van de persoonlijke gegevens die worden verwerkt.

  7.5. U hebt het recht om van ORI te verlangen dat u onmiddellijk onjuiste persoonlijke gegevens over uzelf corrigeert. U kunt ook eisen dat ORI persoonlijke informatie onvolledig maakt. In sommige gevallen kunt u mogelijk uw eigen persoonlijke gegevens corrigeren of aanvullen, bijvoorbeeld door toegang te krijgen tot een applicatie.

  7.6. U hebt het recht om van ORI te verlangen dat persoonlijke gegevens over uzelf worden verwijderd, zonder onredelijke vertraging. In sommige gevallen kan ORI zelfs verplicht worden om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, wat zij dienovereenkomstig zal doen.
  In gevallen waarin ORI persoonlijke gegevens openbaar heeft gemaakt en vervolgens moet verwijderen, moet ORI redelijke maatregelen nemen om andere gegevensverwerkers te informeren over de toegang tot de informatie die u hebt aangevraagd voor alle kopieën ervan, reproducties ervan of links ernaar naar worden verwijderd.
  In sommige gevallen is het ORI niet toegestaan om bepaalde persoonlijke gegevens te verwijderen; u wordt op de hoogte gesteld als een verwijderingsverzoek wordt ontvangen.

  7.7. U hebt het recht om beperkingen te stellen aan de verwerking van persoonlijke gegevens - als u de juistheid betwist of als de verwerking ervan illegaal is, maar u zich verzet tegen verwijdering van de gegevens, of als ORI de gegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u nog steeds nodig hebben om een gerechtelijk bevel te verkrijgen, uit te oefenen of te onderbouwen, of als u zich tegen de verwerking verzet - totdat ORI legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen of totdat zij in staat is om de juistheid van de gegevens te controleren.
  In een dergelijk geval zullen de persoonlijke gegevens niet worden verwerkt (behalve dat ze alleen worden opgeslagen) behalve met uw toestemming of met uitzondering van het verkrijgen, uitoefenen of motiveren van een gerechtelijk bevel, of voor het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of kunstmatige persoon, of voor andere gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.

  7.8. U hebt het recht om de persoonlijke informatie over u te verkrijgen die u aan ORI hebt verstrekt; je hebt het recht om het te ontvangen in een gestructureerd, conventioneel machineleesbare vorm te verkrijgen.