Corona

Updates

Op deze pagina vindt u informatie en updates terug omtrent het Coronavirus (COVID-19) en de verschillende maatregelen die een impact hebben op de sector van advies- en ingenieursbureaus.

 

Hebt u een specifieke juridische vraag over de gevolgen van COVID-19 op uw onderneming? Maak dan gebruik van het gratis advies via de Corona Desk van onze partner Monard Law. 

 

ORI licht de bevoegde ministers van de gewestregeringen in

ORI heeft op 24/03/2020 een brief opgesteld waar we de aandacht vestigen op hoe onze leden omgaan met de huidige crisis, en leggen we onder andere de nadruk op het belang van de continuïteit wat studieopdrachten betreft. Lees de brief hier (inloggen vereist)

 

Minister Lydia Peeters wil zoveel mogelijk wegenwerken doorvoeren of heropstarten

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters roept bedrijven op om zoveel mogelijk aan het werk te blijven: “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein waar heel wat overheidsopdrachten en investeringen plaatsvinden. Zeker in deze periode waar er weinig verkeer is, kunnen dergelijke werken in veilige omgevingen uitgevoerd worden. Ik zou dan ook willen dat de meeste werken voortgang kunnen boeken. Tal van werken zijn immers urgent en eisen een strikte opvolging. Denk maar aan het aanpakken van gevaarlijke punten op de gewestwegen, de grote werven op onze autosnelwegen, de aanleg van fietspaden, de aanpassingen van bruggen, het oplossen van conflictsituaties en dergelijke meer. Er ligt erg veel werk op tafel dat een uitstel absoluut niet wenselijk is”. Lees hier. 

Steunmaatregelen per regio voor advies-en ingenieursbureaus

Federaal

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

 

Vlaanderen

 

Wallonië

 

Brussel

 

13/03/2020 - Nationale Veiligheidsraad - fase 2

Fase 2 gehandhaafd, overgang naar de federale fase en bijkomende maatregelen. Lees hier.

 

16/03/2020 - Nationale Arbeidsraad

Bespreking Nationale Arbeidsraad (NAR) interprofessionele CAO TW – EW bedienden

Er wordt momenteel onderhandeld over een interprofessionele CAO (o.a. technische werkloosheid binnen PC 200). 

 

Nieuwe instructies en FAQ RVA

De RVA publiceerde op haar website vandaag nieuwe instructies en een FAQ over de toepassing van de tijdelijke werkloosheid. Aarzel niet om ons te blijven bevragen of moeilijkheden op het terrein m.b.t. de tijdelijke werkloosheid te melden. We geven deze via het VBO stelselmatig door aan de diensten van de RVA.

FAQ van de RVA

 

17/03/2020 - Nationale Veiligheidsraad - versterkte maatregelen

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. Enerzijds zijn deze maatregelen gebaseerd op de evolutie van de verspreiding van Covid-19 in België. Anderzijds vloeien ze voort uit de nieuwe conclusies en aanbevelingen van CELEVAL (Evaluatiecel) die gisteren en vanochtend zijn geformuleerd. Lees hier. 

 

19/03/2020 - Nationale Arbeidsraad - uitbreiding tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De  Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 18 maart 2020 de CAO nr. 147 gesloten betreffende de economische werkloosheid voor bedienden naar aanleiding van de Coronavirus-crisis. ORI heeft dit zeer nauw opgevolgd, en kan hierbij meedelen dat ook de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt uitgebreid. Hierdoor kunnen advies- en ingenieursbureaus vanaf nu een dossier tijdelijke werkloosheid indienen bij de RVA, en hierbij 'overmacht' inroepen. Lees hier. 

 

20/03/2020 - Goedkeuring ministerraad

De ministerraad besliste zonet om alle ondernemingen toegang te geven tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dat retroactief vanaf vrijdag 13 maart.

 

Alle gedane, lopende en nieuwe aanvragen vanaf die datum worden behandeld als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd door middel van één unieke aanvraag, waarin ook de persoonsgegevens worden opgenomen, en waarbij “corona” als enige reden wordt opgegeven.

 

Neem contact op met uw sociaal secretariaat voor informatie over de te volgen procedures. 

 

23/03/2020 - Het coronavirus, gids voor bedrijven (FAQs)

Het coronavirus slaat ongenadig hard toe en heeft een invloed op de uitvoering van uw contracten, uw arbeidsomstandigheden en uw zakelijke activiteiten. Wat betekent dit juridisch? In deze publicatie van Monard Law worden krachtlijnen toegelicht die kunnen dienen als handvaten, gevolgd door een handige FAQ.

Download hier de gids

25/03/2020 - Tijdelijke opschorting van de procedure voor de sociale verkiezingen

In het licht van het strikte en uitzonderlijke kader waarin we verkeren naar aanleiding van de corona-epidemie, zijn de sociale partners op dinsdag 24 maart 2020 in de NAR tot een akkoord gekomen omtrent de bepalingen bij de beslissing van de G10 om tijdelijk de procedure voor de Sociale verkiezingen 2020 op te schorten. Meer info.