Deontologie

ORI wijst op het belang van integriteit.

Het stimuleren van de integriteit in alle industriële sectoren is belangrijk voor het imago en  het maatschappelijk vertrouwen. Een gezamenlijke, correcte houding maakt de sector weerbaar, en dwingt respect af in de buitenwereld en bij haar werknemers. In het huidige werkklimaat is bedrijfsethiek dus van steeds groter belang. Een organisatie die integer handelt, wekt vertrouwen op en werkt efficiënter en effectiever. Een duidelijk profiel van waarden en normen zorgt immers voor een sterke identiteit, voor zowel klant, bouwheer als werknemer.

Kernwaarden

Er zijn vier belangrijke kernwaarden die de rode draad vormen doorheen onze deontologische code: maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie.

 

 1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid ondernemen (MVO)
  Onze leden, de advies- en ingenieursbureaus, hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving, maar ook ten opzichte van de opdrachtgevers, en alle stakeholders. Alle gemaakte afspraken moeten de toets van rechtmatigheid en doelmatigheid kunnen doorstaan en moeten consequent zijn naar de letter en geest van de relevante (internationale) wet- en regelgeving.
   
 2. Integriteit
  Integriteit is de intrinsieke betrouwbaarheid van een bedrijf. ORI leden dienen eerlijk en correct te zijn, zeggen wat ze doen, en doen wat ze zeggen. Ze hebben respect voor de positie en de belangen van de opdrachtgever en alle andere stakeholders. Belangrijk in deze is onpartijdigheid. ORI leden zorgen ervoor dat alle informatie en ieder contact met de buitenwereld consequent en integer is.

  Het ook belangrijk dat er een ethische cultuur is, waarbij de advies- en ingenieursbureau en hun werknemers zelf stilstaan bij hoe zij hun handelen en gedrag de reputatie van de sector en de organisatie kunnen beïnvloeden.

  De directie van onze advies- en ingenieursbureaus geeft het goede voorbeeld en stimuleert. zijn medewerkers integer te handelen.
   
 3. Betrouwbaarheid
  In relationele zin betekent betrouwbaarheid dat  men een gegeven belofte of een gedane toezegging ook daadwerkelijk nakomt. Ze houden zich aan de gemaakte afspraken met opdrachtgevers, en omgekeerd wordt dat ook van opdrachtgevers verwacht.

  Duidelijke informatie over alle voorwaarden, een betrouwbare dienstverlening voor, tijdens en na de termijn van het project en/of de geleverde diensten, tonen de betrouwbaarheid van onze leden aan, maar ook het bestaan en naleven van de deontologische code doet dat. Het is immers een instrument dat een correct gedrag en een dienstverlening van hoge kwaliteit van elk ORI lid verzekert.
   
 4. Transparantie
  ORI streeft naar helderheid in alle soorten van zakendoen en communiceren, of het nu gaat over de verdeling van risico’s, onduidelijkheden over contractafspraken of rolinvulling. Alles moet open en zakelijk besproken kunnen worden. Het grondig en volledig informeren van potentiële klanten en het hebben van een kwaliteitsmanagement systeem zijn daarbij onontbeerlijk.