Sector

24 mei 2024

Europese ingenieursbureaus blijven sterk en optimistisch

Uit de meest recente industriebarometer van EFCA blijkt dat Europese ingenieursbureaus optimistisch blijven. 95% van de deelnemende landen meldt momenteel stabiele of groeiende markten, wat een verbetering betekent ten opzichte van het najaar van 2023. De grootste uitdagingen voor de Europese advies- en ingenieurssector blijven het tekort aan personeel en de stijgende arbeidskosten. Bureaucratie en politieke onzekerheid nemen ook toe.

 

De barometer voor het voorjaar van 2024 geeft aan dat de neergang van de markt sinds de Russische invasie in Oekraïne en de stijging van de energieprijzen ten einde loopt. De advies- en engineeringsector ziet zijn orderportefeuilles toenemen, zijn omzet stijgen en zijn winstgevendheid stijgen. Dit is goed nieuws voor Europa.

 

Een aantal belangrijke indicatoren bevestigen deze analyse. De marktindex steeg sterk met 12,3 punten en de werkgelegenheidsindex steeg met meer dan 20 punten. De rentabiliteit bedroeg gemiddeld 5,4% in 2022, en schattingen voor 2023 geven aan dat deze onveranderd is gebleven. De prognoses voor 2024 laten echter een verwachte verbetering van de rentabiliteit op de meeste markten zien.

 

Henrik Garver, CEO van de Deense vereniging van raadgevende ingenieurs en voorzitter van het EFCA-comité voor het zakenklimaat, legde uit dat "De belangrijkste drijfveren voor deze ontwikkeling zijn investeringen in transportinfrastructuur, klimaatadaptatie, energie-infrastructuur, transformatie en renovatie van gebouwen en de "opbouw" van meer veerkrachtige productiesectoren, inclusief sterkere lokale waardeketens, in heel Europa. In zekere zin illustreert de EFCA Barometer dat als Europa een groene en duurzame supermacht wil zijn, het een vereiste is dat Europa een sterke en innovatieve advies- en ingenieursindustrie heeft.".

 

EFCA Barometer - Lente 2024


Lees ook

Professioneel

5 juni 2024

Het witboek over Smart Building

Publicatie van het eerste Belgische referentiedocument voor smart building in België

lees meer

Sector

24 mei 2024

Europese ingenieursbureaus blijven sterk en optimistisch

De meest recente industriebarometer van EFCA laat zien dat Europese ingenieursbureaus sterk en optimistisch blijven. 95% van de deelnemende landen meldt stabiele of groeiende markten.

lees meer

Beleid

11 april 2024

Nieuwe EU-regels ter verbetering van de behandeling en hergebruik van stedelijk afvalwater

Op 10 april keurde het Europees Parlement het akkoord goed dat in januari 2024 met de Raad is bereikt over de herziening van de EU-normen voor waterbeheer en de behandeling van stedelijk afvalwater om de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.

lees meer