Sector

28 maart 2020

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil zoveel mogelijk wegenwerken doorvoeren of heropstarten

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters roept bedrijven op om zoveel mogelijk aan het werk te blijven: “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein waar heel wat overheidsopdrachten en investeringen plaatsvinden. Zeker in deze periode waar er weinig verkeer is, kunnen dergelijke werken in veilige omgevingen uitgevoerd worden. Ik zou dan ook willen dat de meeste werken voortgang kunnen boeken. Tal van werken zijn immers urgent en eisen een strikte opvolging. Denk maar aan het aanpakken van gevaarlijke punten op de gewestwegen, de grote werven op onze autosnelwegen, de aanleg van fietspaden, de aanpassingen van bruggen, het oplossen van conflictsituaties en dergelijke meer. Er ligt erg veel werk op tafel dat een uitstel absoluut niet wenselijk is”.

 

Werven Agentschap Wegen & Verkeer

Voor de aanvang van de coronacrisis waren er in het Vlaams gewest alleen al voor het Agentschap Wegen en Verkeer 186 werven. Nu, twee weken later wordt er slechts op 80 werven nog verder gewerkt.

 

Liquiditeitsproblemen voorkomen

De minister wil de bouwsector aanmoedigen en onderzocht in eerste fase hoe ze -binnen de regelgeving rond overheidsopdrachten- maatregelen kan nemen om liquiditeitsproblemen bij ondernemingen zoveel mogelijk te vermijden of te beperken. In het kader daarvan werden volgende maatregelen uitgewerkt:

 

1. Tussentijdse betalingen

Ze vragen de administratie om in grote mate gebruik te maken van tussentijdse betalingen in mindering, dit onder de vorm van maandelijkse schuldvorderingen. Ook bij opdrachten waar voorzien is dat de betaling slechts kan gebeuren bij de volledige uitvoering van werken of nadat bepaalde mijlpalen zijn bereikt, en waarbij dus de opdrachtnemers een groot deel van de kosten prefinancieren, stellen ze een afwijkende betalingsregeling voor zodat reeds gemaakte kosten reeds gevorderd en vergoed kunnen worden. Dergelijke nieuwe betalingsregeling kunnen partijen onderling overeenkomen via een bijakte.

 

2. Betalingstermijnen verkorten

Ze roepen op om betalingstermijnen tot een absoluut minimum te beperken. Conform de wetgeving overheidsopdrachten beschikt de aanbestedende overheid over een betalingstermijn van maximaal 30 kalenderdagen. Daarnaast is er nog de periode van verificatie van maximaal 30 kalenderdagen die daar aan voorafgaat. In de huidige omstandigheden vragen ze de administratie om sneller tot verificatie en betaling van de schuldvorderingen en facturen over te gaan.

 

Vertragingsboetes

Vertragingsboetes bij werken zijn in principe van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd. Ze voeren hier een gunstmaatregel in en zien af van vertragingsboetes als de vertraging te wijten is aan een onvoorzienbare omstandigheid of als er een wanverhouding bestaat tussen de vertragingsboete en het geringe belang van de te laat uitgevoerde prestaties. Deze marge zal ruim toegepast worden.

 

Voorschotten om liquiditeitsproblemen te voorkomen

Tot slot wordt nagegaan in welke mate gebruik kan gemaakt van het betalen van voorschotten aan aannemers. Bij wijze van uitzondering kunnen aan opdrachtnemers voorafgaand aan verstrekte en aanvaarde prestaties een voorschot toegekend worden. De coronacrisis is o.i. een extreme situatie, waarin de toepassing van een uitzondering op de betalingsmodaliteiten moet overwogen kunnen worden.

 

Heropstart van werven

Vlaams minister Lydia Peeters roept de sector van de wegenbouwers op om op zoveel mogelijk werven voortgang te laten boeken en in de mate van het mogelijk stilgelegde werven terug herop te starten. Zeker prioritaire werven, oftewel werven die gepaard gaan met een groot veiligheidsrisico, werven die veel hinder veroorzaken en werven die in een groter geheel kaderen willen we zeker snel vooruit zien gaan. Ook werven die quasi afgewerkt waren kunnen best snel beëindigd worden om ook hier snel tot afhandeling te kunnen overgaan.

 

Volgende week volgt een overleg op initiatief van minister Peeters om haar administratie, het kabinet en de aannemers samen te brengen om na te gaan hoe dit gefaciliteerd kan worden. Daarnaast worden lokale besturen gevraagd maximaal mee te werken aan de heropstart van deze werken.

 

Bron: lydiapeeters.be

ORI heeft op 24/03 een schrijven bezorgd aan het kabinet van Minister Peeters (lees hier), waarin een oproep werd gedaan om het proces van studieopdrachten voor o.a. gebouwen en infrastructuurrealisaties niet te onderbreken/vertragen, de geplande investeringen zo snel mogelijk goed te keuren, en rekening te houden met de liquiditeitspositie van onze bedrijven. 

 

Deze oproep van Minister Peeters is alvast een uitstekende eerste stap!


Lees ook

Professioneel

1 juli 2020

De blijvende gevolgen van de lockdown op ondernemingen

Monard Law en Group S organiseerden op 25 juni 2020 een webinar rond de blijvende gevolgen van de lockdown op ondernemingen. Dit webinar werd opgenomen en kan hier bekeken worden.

lees meer

Sector

27 juni 2020

BETIC vervoegt VK Architects & Engineers

ORI-lid VK Architects & Engineers heeft het Luxemburgse ingenieursbureau BETIC overgenomen. Met deze overname zet VK zijn internationale groeiambities verder kracht bij. Na de overname van EDV, Stedec en het Nederlandse Infranea is Betic de vierde overname in 5 jaar tijd.

lees meer

Maatschappelijk

26 juni 2020

VBO lanceert 'Focus Conjunctuur': coronacrisis slaat diepe krater in welvaart.

Twee keer per jaar bevraagt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zijn sectorfederaties om de economische temperatuur op te meten. De enquête werd afgenomen in de tweede helft van mei. Uit de resultaten blijkt dat de gezondheidscrisis die we momenteel doormaken ook de economische gezondheid van het bedrijfsleven fel onder druk zet. Download hier het rapport.

lees meer