Sector

8 april 2020

Fluvius herstart ‘solitaire werken’

UPDATE 22/04 - Risicoanalyse bij werken met meerdere werknemers

Op 16/04 heeft Fluvius een mededeling uitgestuurd naar al hun aannemers betreffende de opstart van fase 4 en 5. Zoals aangekondigd in hun eerdere nieuwsbrief van 7 april (zie onderaan) stippelden ze een gefaseerde manier uit om bepaalde taken zodra mogelijk terug op te starten. Voor werken waarbij meerdere werknemers aanwezig moeten zijn (fase 4 en 5), kan dat pas na een uitgebreide risicoanalyse. Daarin geeft u weer hoe u algemeen omgaat met de preventiemaatregelen, namelijk social distancing, gebruik van PBM’s en hygiënemaatregelen. Fluvius ontwikkelde hiervoor een Word-sjabloon waarmee u de risico’s correct kunt inschatten en bijkomende maatregelen kunt bepalen.

 

Voor elk type werk (bij raamcontracten) en/of voor alle geplande activiteiten per project stuurt u de ingevulde risicoanalyse vooraf naar preventie@fluvius.be. Pas nadat u de goedkeuring van Fluvius op deze risicoanalyse hebt ontvangen en na overleg met de verantwoordelijke van de werf of het project mag u de werken opstarten.

 

-----

Gezondheid en veiligheid medewerkers en anderen staan altijd voorop

Nutsbedrijf Fluvius herstart vandaag 8 april met de uitvoering van werken die volstrekt veilig en ‘solitair’ - dus alleen en zonder klanten of andere mensen in de buurt - kunnen worden uitgevoerd. Die beslissing komt er na een grondige analyse in overleg met de afdeling Preventie en het managementcomité. Het gaat om de fasen 2 en 3 uit een ruimer stappenplan met zes fasen dat hen voorbereidt op een verdere opschaling van al hun activiteiten in de komende periode.

 

Waarom deze beslissing?

 

Sinds 18 maart legt Fluvius de focus op thuiswerken en ‘dringende en noodzakelijke werken’, vanuit de doelstelling om de gezondheid van hun medewerkers maximaal te garanderen. De voorbije week kregen ze van heel wat collega’s, klanten, aannemers, steden en gemeenten de vraag of bepaalde werken, die veilig kunnen worden uitgevoerd, toch niet zouden kunnen worden opgestart.

 

"We stellen als bedrijf de veiligheid en gezondheid van collega’s of van anderen als absolute prioriteit. Hierop zullen we geen enkele toegeving doen. Maar we ervaren wel dat we sinds de start van de coronacrisis nu veel meer zicht hebben op wat veilig kan gebeuren en wat niet.", aldus Fluvius.

 

Zo blijkt na intern onderzoek door Fluvius dat er nagenoeg geen risico is op besmetting bij de uitvoering van zogenaamde ‘solitaire werken’. Dat zijn werken in openlucht of onbewoonde gebouwen die één Fluvius-collega of één medewerker van een aannemer volledig alleen kan uitvoeren, zonder andere mensen in de buurt. Denk o.a. aan het onderhouden of ombouwen van de openbare verlichting naar leds, plaatsbezoeken aan bijvoorbeeld cabines, het uithangen van vergunningsaffiches, of de controle en het onderhoud van verdeelkasten.

 

Verdere gestructureerde heropstart in zes fasen

 

In nauw overleg met de afdeling Preventie en het managementcomité heeft Fluvius de voorbije dagen een gefaseerde manier uitgestippeld waarmee we bepaalde taken in de komende periode kunnen hernemen. Fluvius heeft voor een volledige heropstart op termijn zes verschillende fasen gedefinieerd. Andere nutsbedrijven (o.a. Aquafin, de watermaatschappijen en andere Belgische netbeheerders) hebben een gelijklopend stappenplan.

Extra veiligheidsmaatregelen bij fase 2 en 3

 

Vanaf vandaag, 8 april, herstarten ze dus fase 2 en 3: solitaire werken voor Fluvius-medewerkers en medewerkers van aannemers. Daarbij hoort een set van 13 extra veiligheidsmaatregelen die strikt moeten worden opgevolgd. Ook het STOP-principe is een belangrijk onderdeel van die veiligheidsmaatregelen. Dat houdt in dat elke technicus de plicht heeft om het werk te stoppen of niet uit te voeren, wanneer hij of zij acht dat het niet op een veilige manier kan.

 

Download onderaan dit artikel de volledige lijst met 13 veiligheidsmaatregelen.

 

Wat met andere werken?

 

Voor fase 4 en 5 (werken waarbij meerdere mensen aanwezig moeten zijn) starten ze de voorbereidingen. Zo onderzoeken ze in de komende dagen en weken alle voorwaarden die vervuld moeten zijn om op een later tijdstip effectief ook die werken te kunnen herstarten. Dat kan sowieso pas na een uitgebreide risicoanalyse voor elk type werk en -indien nodig- voor elke werf apart. Ze bezorgen alle aannemers daarvoor binnenkort nog een sjabloon en meer informatie over de procedure. Uiteraard blijft ook hier de veiligheid en gezondheid van ons allemaal steeds prioriteit nummer één.

 

Fase 6 (geplande werken bij klanten in huis zoals de plaatsing van digitale meters, aansluitingen en overkoppelingen) is op dit moment nog niet aan de orde.

 

Vragen of opmerkingen?

 

Ze vragen aan elke aannemer om zijn betrokken personeelsleden persoonlijk te informeren over deze beslissing. Voor vragen of meer informatie zijn de vaste contactpersonen bij Fluvius de eerste aanspreekpunten.

 

Alle rechtstreeks betrokken Fluvius-medewerkers krijgen de komende dagen via hun leidinggevende meer gedetailleerde informatie. Ze krijgen daarbij ook concrete voorbeelden van werken (zie onderaan) die aan de definitie van fase 2 en 3 voldoen en daarnaast een reeks praktische regels die gevolgd moeten worden bij de start en uitvoering van die werken.

 

Ze blijven het verloop van de coronacrisis op de voet volgen en houden steeds de vinger aan de pols voor eventuele bijsturingen of correcties. En dat altijd met één prioriteit voor ogen: de veiligheid en gezondheid van al onze medewerkers en aannemers.

 

Bron: Fluvius


Lees ook

Professioneel

26 mei 2020

ORI steunt de #O2BE oproep van het VBO

Bij de pakken blijven zitten is geen optie. Waarom niet met zijn allen werken als het veilig kan? Want wie vandaag de economie helpt, geeft de samenleving zuurstof. Met deze oproep betuigt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zijn respect voor elkeen die terug veilig aan de slag gaat in vaak niet-evidente omstandigheden.

lees meer

Sector

6 mei 2020

Waterbeleidsnota 2020-2025

Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe waterbeleidsnota vast, met haar visie op het waterbeleid voor de periode tot 2025. Hiermee biedt ze een daadkrachtig antwoord op de waterbeheerkwesties: de grote thema's die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen niet halen.

lees meer

Partners

5 mei 2020

VLARIO verwelkomt nieuwe voorzitter Patrick Willems

Vanaf april heeft professor Patrick Willems het mandaat overgenomen van professor emeritus Jean Berlamont als voorzitter van VLARIO. VLARIO bedankt professor Jean Berlamont, die 7 jaar deze taak op zich heeft genomen, en VLARIO op de kaart gezet heeft bij verschillende actoren. Lees verder op vlario.be.

lees meer