Professioneel

23 april 2020

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt, waarbij de generieke toolbox zoals opgesteld door de Economic Risk Management Group heeft gediend als een waardevolle inspiratiebron. 

 

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingekleurd door de onderscheiden sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden, zodat een nieuwe piek van coronagevallen kan worden vermeden.

 

Deze gids biedt tegelijk ook ondersteuning aan ondernemingen en/of sectoren die geen onderbreking van hun activiteiten hebben gekend. Deze hebben uiteraard al de nodige maatregelen genomen om de continuïteit van hun activiteiten te kunnen verzekeren tijdens de periode van lockdown. Zij kunnen de reeds genomen maatregelen aftoetsen aan de maatregelen in de gids die op dat vlak dus een inspiratiebron kunnen zijn.

 

De generieke gids is een evolutief document. De inhoud ervan kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.

 

De leden van de Groep van 10 hebben zich deze gids toegeëigend en verbinden er zich toe om deze verder te verspreiden en aan te bevelen bij hun leden. Zij zullen ook vragen aan de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad om de gids over te maken aan de voorzitters van de paritaire comités, die hiermee aan de slag kunnen gaan voor heropstartende sectoren en ondernemingen.

 

Later zullen ook de afgewerkte sectorgidsen worden gepubliceerd, evenals nuttige links om de generieke gids en de sectorgidsen zo goed mogelijk te kunnen toepassen. In afwachting van de sectorgidsen kunnen bedrijven zich alvast baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids.

 

Bron: FOD WASO

Concreet:

 

  1. Bedrijven die al actief zijn, worden uitgenodigd om de veiligheids-, gezondheids- en hygiënevoorschriften te blijven toepassen. De gids richt zich op het deel van de economie dat naar verwachting de komende weken zal heropstarten.
  2. Bedrijven die op dit moment stilliggen en opnieuw willen starten, worden uitgenodigd om zich in overleg met hun medewerkers optimaal voor te bereiden en zich te laten inspireren door deze gids. Het stimuleren van buy-in binnen de onderneming zal een vlotte en veilige herstart van de activiteit mogelijk maken.
  3. De gids is geen checklist, maar een toolbox met goede praktijken en suggesties.
  4. Het is in ieders belang dat onze economie weer op gang kan komen onder veilige omstandigheden. Een heropleving van de epidemie zou bijzonder negatieve gevolgen hebben. Daarom dringen de sociale partners er nogmaals op aan dat er passende maatregelen worden genomen en dat alle richtlijnen worden nageleefd. Het Toezicht op het Welzijn op het Werk zal de situatie op de voet volgen en indien nodig ingrijpen op basis van een ondersteunende en oplossingsgerichte aanpak.

Lees ook

Professioneel

1 juli 2020

De blijvende gevolgen van de lockdown op ondernemingen

Monard Law en Group S organiseerden op 25 juni 2020 een webinar rond de blijvende gevolgen van de lockdown op ondernemingen. Dit webinar werd opgenomen en kan hier bekeken worden.

lees meer

Sector

27 juni 2020

BETIC vervoegt VK Architects & Engineers

ORI-lid VK Architects & Engineers heeft het Luxemburgse ingenieursbureau BETIC overgenomen. Met deze overname zet VK zijn internationale groeiambities verder kracht bij. Na de overname van EDV, Stedec en het Nederlandse Infranea is Betic de vierde overname in 5 jaar tijd.

lees meer

Maatschappelijk

26 juni 2020

VBO lanceert 'Focus Conjunctuur': coronacrisis slaat diepe krater in welvaart.

Twee keer per jaar bevraagt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zijn sectorfederaties om de economische temperatuur op te meten. De enquête werd afgenomen in de tweede helft van mei. Uit de resultaten blijkt dat de gezondheidscrisis die we momenteel doormaken ook de economische gezondheid van het bedrijfsleven fel onder druk zet. Download hier het rapport.

lees meer