Beleid

8 december 2020

Relance binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

ORI werd als sectororganisatie van de advies- en ingenieursbureaus door het kabinet van Minister Lydia Peeters op de hoogte gebracht van het relanceplan van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. In dit artikel vindt u een overzicht terug van de investeringsagenda.

 

Samen met de Wegen- en Waterbouwsector heeft de minister enkele maanden terug een memorandum afgesloten waardoor de impact op de uitvoering van overheidsopdrachten sinds april werd beperkt. Facturen werden sneller uitbetaald, er werd gunstig omgegaan met vertragingsboetes en de meerkost voor woonwerkverplaatsingen en de persoonlijke beschermings- en hygiënemaatregelen ten gevolge van de coronamaatregelen werd ondervangen. 

 

De minister kondigt in haar schrijven ook aan dat, ondanks de dreiging van de COVID-crisis, de huidige investeringsagenda op schema doorloopt. De uitvoering hiervan zal de komende maanden en jaren werk verschaffen voor de bouwsector. 

 

Om de relance nog meer kracht bij te zetten wordt daarbovenop een uitzonderlijk budget voorzien voor het inzetten op fietsinvesteringen, verkeersveiligheid en de modal shift/duurzaamheid in de jaren 2021 en 2022. Het gaat om middelen die een dubbel effect genereren: naast directe tewerkstelling leveren deze investeringen ook nieuwe infrastructuur om onze maatschappij en economie te laten draaien.

 

Het merendeel van deze middelen zal via het Geïntegreerd investeringsprogramma ingezet worden. In concreto:

 • 250 miljoen euro voor Fiets bovenop het voorziene groeipad, wat maakt dat er al in 2021 voor 335 miljoen euro aan nieuwe initiatieven voor fietsinfrastructuur worden gelanceerd.
 • 200 miljoen euro extra voor (verkeers)veiligheid.
  • Optimaliseren van schoolroutes
  • Aanpakken van gevaarlijke kruispunten
  • Inzetten op assetmanagement (aanpak van bruggen in slechte toestand)
  • Installeren van dynamische verkeerslichten
 • 385 miljoen euro extra relancebudget voor duurzaamheidsinitiatieven
  • Ledverlichting op gewestwegen
  • Laadinfrastructuur voor elektrische wagens
  • Stimuleren van vrachtvervoer over water door verhogen van de bruggen over het Albertkanaal, kaaimuren, aanpak van de Dender en de Blue Deal
  • Vergroenen van de vloot van De Lijn

 

 

Als organisatie van advies- en ingenieursbureaus zitten wij in januari 2021 samen met het kabinet van minister Peeters om dieper in te gaan op het relanceplan. 

De Vlaamse regering organiseerde. op 11 december 2020 in samenwerking met VLEVA een webinar over de concrete implementatie van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en de link met Europese financiering. Het doel was om alle stakeholders bijeenbrengen om hen te informeren over hoe het investeringsplan de volgende maanden zal uitgerold worden. U kan hier de toelichting door minister Peeters bekijken. 


 


Lees ook

Professioneel

15 januari 2021

FIDIC: 'Workplace challenges and best practices due to COVID-19'

This article is based on a market analysis by FIDIC and focuses on new and evolved challenges faced by consulting engineering firms in their internal environment with respect to their staff and facilities and their resulting best practices.

lees meer

Beleid

6 januari 2021

Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap schiet uit de startblokken

Sinds 1 januari 2021 is het Vlaams Energieagentschap (VEA) versterkt met een deel van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG) van het departement Omgeving tot één verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid, namelijk het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap of kortweg VEKA.

lees meer

Beleid

14 december 2020

Herbekijk hier het webinar 'Vlaamse Veerkracht'

De Vlaamse regering organiseerde op 11 december 2020 in samenwerking met VLEVA een webinar over de concrete implementatie van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en de link met Europese financiering. Het doel was om alle stakeholders bijeen te brengen om hen te informeren over hoe het investeringsplan de volgende maanden zal uitgerold worden. Klik hier voor de volledige opname en de presentaties van de verschillende ministers.

lees meer