Partners

11 april 2024

Gidsen voor duurzaamheidsrapportage

VBO publiceert twee e-guides om grote ondernemingen en kmo’s te helpen bij hun ESG-rapportage.

 

In deze tijd van ongekende maatschappelijke uitdagingen worden bedrijven geconfronteerd met een cruciale verplichting: duurzaamheid tot een fundamentele pijler van hun strategie maken. De Belgische en Europese overheden voerden namelijk een reeks regels en richtlijnen in voor bedrijven. Rapportage over milieu, maatschappij en bestuur (ESG) stelt bedrijven in staat om hun niet-financiële prestaties te beoordelen, te verbeteren en erover te communiceren.

 

Hoewel niet-financiële rapportage een extra last vormt voor bedrijven, zijn ESG-oefeningen, net als financiële rapportage, een strategisch managementinstrument. ESG-rapportage biedt bedrijven een gestructureerd kader om hun milieu- en maatschappelijke impact te meten, op te volgen en te communiceren over het beheer ervan. Daarnaast kunnen bedrijven dankzij die rapportage aspecten identificeren die voor verbetering vatbaar zijn en doeltreffende strategieën voor duurzame ontwikkeling implementeren. Een ESG-verslag is immers meer dan een nalevingsoefening alleen. Het is een strategische en commerciële kans voor bedrijven die vooruit willen.

 

Wetgeving over ESG-rapportage betekent extra werk voor bedrijven, met een enorm aantal criteria. Drie wetgevingsinstrumenten hebben een grote impact op bedrijven:

  • Richtlijn met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD)
  • EU-taxonomie
  • Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (CS3D)

 

Zelfs als ze niet rechtstreeks onder het toepassingsgebied van de verschillende wetgevingen vallen, zullen alle bedrijven op korte of middellange termijn niet-financiële informatie moeten verstrekken, hetzij aan hun klanten, hetzij aan hun bank- of verzekeringsinstelling.

Externe publicaties


Lees ook

Professioneel

5 juni 2024

Het witboek over Smart Building

Publicatie van het eerste Belgische referentiedocument voor smart building in België

lees meer

Sector

24 mei 2024

Europese ingenieursbureaus blijven sterk en optimistisch

De meest recente industriebarometer van EFCA laat zien dat Europese ingenieursbureaus sterk en optimistisch blijven. 95% van de deelnemende landen meldt stabiele of groeiende markten.

lees meer

Beleid

11 april 2024

Nieuwe EU-regels ter verbetering van de behandeling en hergebruik van stedelijk afvalwater

Op 10 april keurde het Europees Parlement het akkoord goed dat in januari 2024 met de Raad is bereikt over de herziening van de EU-normen voor waterbeheer en de behandeling van stedelijk afvalwater om de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.

lees meer