Sector

25 mei 2023

EFCA Sector Barometer: vertraging in zicht

Uit de laatste industriebarometer van de European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) blijkt dat de afgelopen zes maanden opmerkelijk actief zijn geweest voor de advies- en engineeringsector in Europa. De orderportefeuilles zijn aanzienlijk gedaald, maar blijven boven het normale niveau. De marktindex vertraagt van het recordniveau van 2021. Maar de advies- en engineeringsector in Europa blijft profiteren van goede marktomstandigheden.

 

Volgens Henrik Garver, CEO van de Deense vereniging van raadgevende ingenieurs en voorzitter van het EFCA Economic Environment Committee, kan dit worden gezien als een normalisering, op voorwaarde dat de neerwaartse trend niet doorzet.

 

De werkgelegenheidsindex van de EFCA blijft hoog en de vooruitzichten voor de komende zes maanden zijn stabiel. De voorraad orders is de afgelopen 6-12 maanden afgenomen, maar blijft op een bovengemiddeld niveau.


De rentabiliteit is gedaald van 7,1% in 2020 naar 5,7% in 2021. Het gemiddelde niveau sinds 2013 is 6,1%, wat betekent dat 2021 een iets lager dan gemiddeld jaar was voor de sector. Prognoses voor 2022 geven aan dat de rentabiliteit zal zijn verbeterd ten opzichte van 2021 en voor 2023 dat de rentabiliteit op dit niveau zal blijven. 

 

Uit de enquête voor deze barometer blijkt dat de belangrijkste uitdagingen voor de advies- en engineeringsector in Europa het personeelstekort, de lage erelonen en de loonstijgingen zijn.

 

De geopolitieke situatie, de omvorming van de energievoorziening, de stijgende inflatie en rentevoeten zijn fundamentele factoren die bijdragen tot de onzekerheid en de kansen voor de markt in de toekomst.

EFCA Barometer Spring 2023


Lees ook

Sector

3 november 2023

Taxonomie: het standpunt van de banken

Op 27 oktober organiseerde de Belgian Alliance for Sustainable Construction, waarin ORI participeert, een gedachtewisseling tussen de bouwsector en vertegenwoordigers van de financiële sector

lees meer

Professioneel

3 november 2023

Nieuwe normen voor duurzaamheidsrapportage

De nieuwe Europese normen voor duurzaamheidsrapportage worden binnenkort van kracht

lees meer

Sector

14 juli 2023

Groepszakenreis ‘Ivoorkust’

Awex, FIT en hub.brussels organiseren een economische zending naar Ivoorkust, die plaatsvindt van 2 tot 6 december 2023 in Abidjan. Doelsectoren zijn onder andere infrastructuur, groene economie en energie.

lees meer