Beleid

6 januari 2024

Overheidsopdrachten: nieuwe drempels

De drempels voor de toepassing van de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten veranderen op 1er januari 2024.

 

Voor traditionele sectoren (zie Gedelegeerde Verordening 2023/2495) zullen deze voortaan zijn

  • 5.538.000 euro voor overheidsopdrachten voor werken;
  • 143.000 euro voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en voor prijsvragen uitgeschreven door centrale overheidsinstanties;
  • 221.000 euro voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en voor prijsvragen uitgeschreven door lagere aanbestedende diensten.

 

Voor de speciale sectoren, defensie en veiligheid (zie Gedelegeerde Verordening 2023/2496 en Gedelegeerde Verordening 2023/2510):

  • 5.538.000 euro voor opdrachten voor werken;
  • 443.000 euro voor leverings- en dienstencontracten en vergelijkende onderzoeken.

 

De drempels van 143.000 EUR en 443.000 EUR bepalen in de Belgische wetgeving ook de bedragen waaronder de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking mag worden gebruikt. Ze werden aangepast door het KB van 17 december 2023 en het Ministerieel Besluit van 13 december 2023.


Lees ook

Sector

18 januari 2024

Green Deal Kimaatbestendige Omgeving

De Green Deal Kimaatbestendige Omgeving is vandaag officieel van start gegaan. ORI is partner in dit belangrijke project.

lees meer

Sector

18 januari 2024

Naar een Europese Blue Deal

De European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) heeft vandaag haar position paper over een EU Blue Deal gepubliceerd.

lees meer

Beleid

12 januari 2024

CSRD - Openbare raadplegingen van EFRAG

EFRAG heeft een openbare raadpleging gelanceerd over vereenvoudigde standaarden voor KMO's en begeleidingsdocumenten met betrekking tot de beoordeling van materialiteit, de waardeketen en datapunten.

lees meer