Beleid

6 januari 2024

Overheidsopdrachten: nieuwe drempels

De drempels voor de toepassing van de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten veranderen op 1er januari 2024.

 

Voor traditionele sectoren (zie Gedelegeerde Verordening 2023/2495) zullen deze voortaan zijn

  • 5.538.000 euro voor overheidsopdrachten voor werken;
  • 143.000 euro voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en voor prijsvragen uitgeschreven door centrale overheidsinstanties;
  • 221.000 euro voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en voor prijsvragen uitgeschreven door lagere aanbestedende diensten.

 

Voor de speciale sectoren, defensie en veiligheid (zie Gedelegeerde Verordening 2023/2496 en Gedelegeerde Verordening 2023/2510):

  • 5.538.000 euro voor opdrachten voor werken;
  • 443.000 euro voor leverings- en dienstencontracten en vergelijkende onderzoeken.

 

De drempels van 143.000 EUR en 443.000 EUR bepalen in de Belgische wetgeving ook de bedragen waaronder de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking mag worden gebruikt. Ze werden aangepast door het KB van 17 december 2023 en het Ministerieel Besluit van 13 december 2023.


Lees ook

Professioneel

5 juni 2024

Het witboek over Smart Building

Publicatie van het eerste Belgische referentiedocument voor smart building in België

lees meer

Sector

24 mei 2024

Europese ingenieursbureaus blijven sterk en optimistisch

De meest recente industriebarometer van EFCA laat zien dat Europese ingenieursbureaus sterk en optimistisch blijven. 95% van de deelnemende landen meldt stabiele of groeiende markten.

lees meer

Beleid

11 april 2024

Nieuwe EU-regels ter verbetering van de behandeling en hergebruik van stedelijk afvalwater

Op 10 april keurde het Europees Parlement het akkoord goed dat in januari 2024 met de Raad is bereikt over de herziening van de EU-normen voor waterbeheer en de behandeling van stedelijk afvalwater om de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.

lees meer