Beleid

12 januari 2024

CSRD - Openbare raadplegingen van EFRAG

Guidance

Eind december heeft EFRAG drie guidance-documenten gepubliceerd over 
- materialiteitsbeoordeling (Draft EFRAG IG 1)
- de waardeketen  (Draft EFRAG IG 2)
- ESRS-gegevenspunten (Draft EFRAG IG 3)

 

De openbare raadplegingen hierover lopen tot 2 februari 2024. Zie de aankondiging van EFRAG.

Vereenvoudigde normen voor KMO’s

EFRAG heeft ook een vier maanden durende consultatie gestart over de ontwerpnormen voor vereenvoudigde duurzaamheidsverslaggeving voor beursgenoteerde kmo's (LSME) en de ontwerpnormen voor vrijwillige rapportage voor niet-beursgenoteerde kmo's (VSME). Tijdens de consultatieperiode zal EFRAG beide ontwerpnormen in de praktijk testen met opstellers en andere belanghebbenden. Ondernemingen zullen worden uitgenodigd voor één-op-één bijeenkomsten met het EFRAG-secretariaat om feedback te geven over de haalbaarheid, kosten, uitdagingen, voordelen en het nut van de verschillende toelichtingen, evenals suggesties voor verbeteringen. De deadline voor het indienen van blijken van belangstelling is 31 januari 2024.


Lees ook

Sector

18 januari 2024

Green Deal Kimaatbestendige Omgeving

De Green Deal Kimaatbestendige Omgeving is vandaag officieel van start gegaan. ORI is partner in dit belangrijke project.

lees meer

Sector

18 januari 2024

Naar een Europese Blue Deal

De European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) heeft vandaag haar position paper over een EU Blue Deal gepubliceerd.

lees meer

Beleid

12 januari 2024

CSRD - Openbare raadplegingen van EFRAG

EFRAG heeft een openbare raadpleging gelanceerd over vereenvoudigde standaarden voor KMO's en begeleidingsdocumenten met betrekking tot de beoordeling van materialiteit, de waardeketen en datapunten.

lees meer