Sector

18 januari 2024

Naar een Europese Blue Deal

Photo by David Becker on Unsplash

De European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) heeft vandaag haar position paper over een EU Blue Deal gepubliceerd. Dit document is het resultaat van uitgebreid onderzoek en samenwerking tussen EFCA-lidverenigingen, en gaat in op de cruciale kwestie van waterbeheer. EFCA pleit voor de ontwikkeling van een alomvattend EU-waterbeleid dat gericht is op het garanderen van toegang tot zuiver en drinkwater, evenals maatregelen voor klimaatadaptatie voor de waterinfrastructuur van de natuur zelf (kustgebieden, rivieren, waterbassins, overstromingsvlakten enz.).

 

De nota benadrukt het belang van onderhoud en reparatie van de watervoorzieningsinfrastructuur en de afvalwaterinfrastructuur en onderstreept de noodzaak van investeringen en samenwerking tussen de lidstaten bij de ontwikkeling van een EU Blue Deal. EFCA roept op om van water een beleidsprioriteit van de nieuwe politieke periode 2024-2029 te maken.

Lees de volledige position paper


Lees ook

Sector

18 januari 2024

Green Deal Kimaatbestendige Omgeving

De Green Deal Kimaatbestendige Omgeving is vandaag officieel van start gegaan. ORI is partner in dit belangrijke project.

lees meer

Sector

18 januari 2024

Naar een Europese Blue Deal

De European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) heeft vandaag haar position paper over een EU Blue Deal gepubliceerd.

lees meer

Beleid

12 januari 2024

CSRD - Openbare raadplegingen van EFRAG

EFRAG heeft een openbare raadpleging gelanceerd over vereenvoudigde standaarden voor KMO's en begeleidingsdocumenten met betrekking tot de beoordeling van materialiteit, de waardeketen en datapunten.

lees meer