Pers

23 februari 2024

Speciale editie van Buildwise magazine gewijd aan klimaatadaptatie

Buildwise wijdde een speciale editie van zijn magazine aan klimaatadaptatie. Daarin besteedt het op een praktijkgerichte manier aandacht aan het omgaan met water, met name aan rationeel watergebruik, hemelwaterputten, overstromingsrobuust verbouwen en grijswater. Andere onderwerpen zijn de impact van klimaatverandering op bouwputten en woningfunderingen, oververhitting en groendaken.

Download


Lees ook

Beleid

11 april 2024

Nieuwe EU-regels ter verbetering van de behandeling en hergebruik van stedelijk afvalwater

Op 10 april keurde het Europees Parlement het akkoord goed dat in januari 2024 met de Raad is bereikt over de herziening van de EU-normen voor waterbeheer en de behandeling van stedelijk afvalwater om de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.

lees meer

Partners

11 april 2024

Gidsen voor duurzaamheidsrapportage

Twee VBO-gidsen om grote ondernemingen en kmo’s te helpen bij hun ESG-rapportage

lees meer

Beleid

10 april 2024

Nieuw regelgeving voor voorschotten in overheidsopdrachten

De wet van 22 december 2023 heeft de regelgeving inzake overheidsopdrachten gewijzigd teneinde de toegang van KMO's tot die opdrachten te bevorderen. De belangrijkste maatregelen die door deze wet worden ingevoerd, hebben betrekking op de regels voor het toekennen van voorschotten.

lees meer